Techniek

KZweb maakt gebruik van "open source sofware". Hierdoor zijn er geen licentie kosten aan verbonden. Ook de speciaal ontwikkelde software is vrij van licentie kosten. Wel zijn er voorwaarden voor het gebruik van de gebruikte software.

De gekozen techniek is dezelfde die al gedurende jaren door internet radio's wordt gebruikt. Hiermee is de stabiliteit bewezen. Tevens biedt deze software de mogelijkheid om de uitzending uitsluitend aan geautorisieerde luisteraars aan te bieden en maakt hiermee publieke toegang onmogelijk.

De server ontvangt het geluidssignaal rechtstreeks van de geluidsinstallatie. Vervolgens wordt dit signaal door de software "live" omgezet in het MP3 formaat ("encoding"). Deze wordt doorgegeven aan de distributiesoftware ("streaming server"). Deze bepaalt welke luisteraar het MP3 signaal mag ontvangen. Indien de gebruiker geautoriseerd is, ontvangt de luisteraar het streaming MP3 signaal middels het HTTP protocol. Om dit signaal te beluisteren kan ieder PC programma gebruikt worden die streaming MP3 bestanden middels HTTP ondersteunt. Het enige extra vereiste hierbij is dat deze software ook HTTP authenticatie moet ondersteunen.

Daarnaast wordt een kopie opgeslagen van het uitgezonden geluidssignaal in MP3 formaat met een Average Bit Rate (ABR). Deze is door iedere MP3 speler die ABR ondersteunt, af te spelen.

Het beheer van het systeem is eenvoudig middels een grafische gebruikersinterface. Aangezien de server alleen voor dit specifiek doel gebruikt wordt, is het beheer sterk vereenvoudigd. Slechts de volgende mogelijkheden staan ter beschikking:

  • De "Streaming Server" en de encoder ("uitzending") kunnen handmatig aan en uit gezet worden.
  • Het gehele systeem kan netjes uitgezet worden.
  • Het aantal actieve luisteraars wordt getoond met hun inlognaam voor eenvoudige telling.

  • Er kunnen luisteraars aangemaakt en verwijderd worden.
  • Opnamen kunnen uit het archief naar een USB apparaat (bv. een MP3 speler) gekopieëerd worden